İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli (2-MEV) Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, Ç. & Girgin, S. (2019). 2-ÇDM (İki faktörlü çevresel değer modeli) tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. JRES, 6(1), 38-56.

Sorumlu Yazar: 
Çınar Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Kırsal bölgelerin inşaat alanlarıyla kaplandığını görmek beni
üzüyor.
2. Uzun bir banyo yapmak yerine duş alarak su tasarrufu yaparım.
3. Nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıları korumak için özel
alanlar ayırmak zorunda değiliz.
4. Doğa ile uyum içinde yaşamazsak insanlık yavaş yavaş yok
olup gidecektir.
5. İhtiyacım olmadığında ışığı daima kapatırım.

Derecelendirme: 
5’li likert (hiç katılmıyorum, katılmıyorum, az katılıyorum, katılıyorum, çok katılıyorum)
İletişim: