Çocuk Beslenme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdim, L., Ergün, A., & Kuğuoğlu, S. (2017). Okulçağı Çocuklarında Çocuk Beslenme Anketinin geçerlik ve güvenirliği. Clin Exp Health Sci, DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017; 7: 100-6.

Sorumlu Yazar: 
Leyla Erdim
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: