Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği – Adölesan Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergin, E. (2017). Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği-Adölesan Kısa Formu’nun uyarlama çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Esra Ergin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: