Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tak, B. ve Çiftçioğlu, B. A. (2009). Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’de güvenirlik ve geçerliliğinin incelenmesine yönelik bir alan araştırması. İşletme Fakültesi Dergisi, 10(1), 35-54.

Sorumlu Yazar: 
Prof. Dr. Bilçin Tak Meydan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: