Duygusal Zeka Yeterlilik Ölçeği – Öğretmen Formu B

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özerbaş-Somuncuoğlu, D. H. (2004). Durumlu öğrenmenin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesine etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Demet H. Somuncuoğlu Özerbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: