Duygusal Zeka Yeterliklerini İş Yaşamında Kullanma Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Titrek, O. (2005). Duygusal Zeka Yeterliklerini İş Yaşamında Kullanma Düzeyi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 73-87.

Geçerlik: 

Her bir maddenin ayirt ediciligine, madde-toplam korelasyonlari ve
alt-üst % 27 karsilastirilmalarinin t-testi farki hesaplanarak bakilmistir.

Güvenirlik: 

Ölçegin toplam Cronbach Alpha GÜvenil-lik Katsayısı 1.96′ dir.

72 maddelik, bes alt ölçekten olusan bir ölçektir.

Derecelendirme: 
5′ li likert (5=her zaman-1=hiç)
İletişim: