Ögrenme Tercihi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atacanlı, M. F. (2007). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihi Değerlendirme (Lpa) Ölçeği aracılığıyla yaşam boyu öğrenme davranışının yıllara göre değişiminin araştırılması (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: