Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçüm Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Keleş, S. (2008). Erken çocuklukta Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçüm Aracı’nın uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: