Hasta Aktiflik Düzeyinde Klinisyen Desteği Ölçüm Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kulak, E. (2020). Hasta Aktiflik Düzeyinde Klinisyen Desteği Ölçüm Aracının (clinician support for patient activation measure) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Tıpta uzmanlık tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ercan KULAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

13 madde

Derecelendirme: 
İletişim: