Canlandırma Etmenleri (CE) Ölçüm Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özçetin, S. (2017). Eğitim kurumlarında canlandırıcı liderlik:. Etmenleri, göstergeleri, etkileri [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Serdar ÖZÇETİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Veri toplama aracında beş noktalı Likert tipi [Hiçbir zaman (1), Nadiren (2), Ara sıra (3), Çoğu zaman (4) ve Her zaman (5)] derecelendirme ölçeği kullanılmıştır.
İletişim: