Tikler İçin Uyarıcı Dürtü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tayakısı, B. (2019). Tikler İçin Uyarıcı Dürtü Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Buse Tayakısı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: