Matematiksel Modelleme Yeterlikleri için Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koyuncu, I., Guzeller, C. O., & Akyuz, D. (2017). The development of a self-efficacy scale for mathematical modeling competencies. International Journal of Assessment Tools in Education, 4, 19-36. doi: 10.21449/ijate.256552

Sorumlu Yazar: 
İlhan Koyuncu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: