Öğretmen Adayları için Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aksu, Z., Metin, M. & Konyalıoğlu, A. C. (2014). Development of the Pedagogical Content Knowledge Scale for Pre-Service Teachers: The Validity and Reliability Study. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(20), 1365-1377. doi:10.5901/mjss.2014.v5n20p1365

Sorumlu Yazar: 
Mustafa METİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: