Ergenler için Başa Çıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bedel, A., Işık, E. ve Hamarta, E. (2014). Ergenler için Başa Çıkma Ölçeğinin (EBÇÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 227-235.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Bedel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

????

Derecelendirme: 
????,
İletişim: