Terapötik İttifak Ölçeği (Psikolojik Danışman Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kandemir, M. ve İlhan, T. (2019). Terapötik İttifak Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması: Psikolojik danışman formu. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ‘nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kandemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: