Tıbbi Yapay Zeka Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, O., Çalışkan, S. A., & Demir, K. (2021). Medical artificial intelligence readiness scale for medical students (MAIRS-MS)–development, validity and reliability study. BMC medical education, 21(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02546-6

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Ayhan Çalışkan
Geçerlik: 

Makalede kapsamlı olarak değinilmektedir.

Güvenirlik: 

Makalede kapsamlı olarak değinilmektedir.

Veri bilimi konusundaki temel kavramları tanımlayabilirim.
İstatistik bilimi hakkında temel kavramları tanımlayabilirim.
.
.
Ölçek 4 alt boyutu ölçen toplam 22 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: