Yapay Zeka Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Terzi, R. (2020). An adaptation of Artificial Intelligence Anxiety Scale into Turkish: Reliability and validity study, International Online Journal of Education and Teaching, 7(4), 1501-1515.

Sorumlu Yazar: 
Ragıp Terzi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: