Tıbbi Güvensizlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şengül, H. & Bulut, A. (2020). “Tıbbi Güvensizlik Ölçeği ve Doktora Güven Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 62; pp:1956-1964.

Sorumlu Yazar: 
Halil ŞENGÜL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: