The Borderline Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ceylan, V., Kose, S., Akin, E.& Turkcapar, M.H.(2017).Normative data and factorial structure of the Turkish version of The Borderline Personality Questionnaire (Turkish BPQ). Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 27(2), 143-151. https://doi.org/10.1080/24750573.2017.1298422

Sorumlu Yazar: 
Samet Köse
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: