Borderline Kişilik Ölçeği (Türkçe BPQ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ceylan, V. (2017). Borderline kişilik ölçeği (Türkçe BPQ): Geçerlik,güvenirliği, faktör yapısı (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Vedat Ceylan
Geçerlik: 

Türkçe BPQ ile BEST (r=0.337, p<.0.01), Türkçe BPQ ile BDÖ (r=0.375, p<0.01), Türkçe BPQ ile KĠÖ-KTF (r=0.322, r<0.01), Türkçe BPQ ile Durumluk Anksiyete (r=0.299, p<0.01), Türkçe BPQ ile Sürekli Anksiyete (r=0.306, p<0.01) Ölçekleri arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Türkçe BPQ iç tutarlılık katsayısı Cronbach αdeğeri 0.89 olarak hesaplandı.

65 maddeden oluşmaktadır.
13. Eğer dikkat etmezsem başkaları beni kullanmaya yada yönlendirmeye çalışır.

Derecelendirme: