Borderline Kişilik Özellikleri Çocuk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Coşkun, F. (2020). Borderline kişilik özellikleri çocuk ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Tıpta uzmanlık tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Fatma COŞKUN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Orijinal form 24 madde
Kısa form 10 madde
Madde 2. Bazı insanlara beni ne kadar incittiklerini bildirmek isterim.

Derecelendirme: 
5’li likert (1= Hiç Doğru Değil, 5= Her Zaman Doğru)