Kişilik Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şimşek, Ö. (2006). İnsan dinamiği kişilik özelliklerinin incelenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Şimşek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: