Borderline Kişilik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydemir, Ö., Demet, M. M., Danacı, A. E., Deveci, A., Taşkın, E. O., Mızrak, S., … ve İçelli, İ. (2006). Borderline kişilik envanterinin Türkçe’ye uyarlanması, güvenirlik ve geçerliliği. Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, 8(1), 6-10.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Aydemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: