Tespit Kullanımı Algı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın Özkan S, Karaca T, Derya Ister E. Validity and reliability of the “perceptions of restraint use questionnaire” for use in Turkey. Turkish Journal of Geriatrics 2017;20(1):30-37.

Sorumlu Yazar: 
Semiha Aydın Özkan
Geçerlik: 

Uzman görüşlerinin değerlendirilmesinde Kapsam Geçerlik İndeksi-KGİ (Content Validity Index-CVI) kullanıldı. Buna göre Uzmanların ölçek maddelerinin uygunluğuna göre; 1 puan: uygun değil, 2 puan: biraz uygun (maddenin ve ifadenin uygun şekle getirilmesi gerekli), 3 puan: uygun (ufak değişiklikler gerekli), 4 puan: çok uygun şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonucuna göre 3, 4 puan veren uzman sayısı toplam uzman sayısına bölünerek KGİ puanı hesaplanmıştır. Çalışmamızda toplam ölçek maddelerinin %88,5’ünün 3-4 puan aldığı hesaplandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin cronbach alfasının 0,93 olduğu saptandı.

Derecelendirme: 
5’li likert (1 önemli dğil-5 çok önemli
İletişim: