Öğrencilerin Fizik Laboratuvarına Olan İlgilerini Tespit Etme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayrak, B. (2005). Fizik eğitiminde laboratuvar destekli öğretim ile bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Bekir Bayrak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: