Öğretmen Adaylarının Kpss, Mülakat Ve Atama Sürecine İlişkin Algılarını Tespit Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurdakal İ. ve Çakıroğlu E. (2018). Öğretmen Adaylarının Mülakat ve Atanma Sürecine İlişkin Algılarını Tespit Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Halil Yurdakal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: