Terör Toplumsal Algı Boyutunun Ekonomik İletişim Sosyolojik ve Uluslararası İlişkiler Açısından Değerlendirilme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, M., Ercan M., Şen, E., Kırık, A. M., Şahbudak, E., Poyraz, E., Aytaç, A., Yıldız, S., Saçan, S., Yıldız, K. ve Yücel, A. S. (2016).Terör Toplumsal Algı Boyutunun Ekonomik İletişim Sosyolojik ve Uluslararası İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 23.

Sorumlu Yazar: 
Murat Korkmaz
Geçerlik: 

Asıl araştırma sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,906 değeri elde edilmiştir. Bu değer sonrasında araştırmada kullanılan anketin ve ölçme aletinin geçerlilik ile güvenirliliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak sonucunda 178 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendirilerek 0,702 kat sayısı elde edilmiştir. Bu kat sayı beklenenin altında olduğundan güvenirliliği düşüren 8 ölçekli soru anket formundan çıkarılmış ve yeniden analiz edilmiştir. Yapılan yeni analiz sonrasında elde edilen kat sayı 0,819 değeridir. Bu değer araştırmada kullanılan ölçme aleti anketin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: