Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydin, M. (2007). Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açılari ve Siyasi Tutumlari Anketi. International Relations/Uluslararasi Iliskiler, 4(15), 1-31.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: