Tercih Edilen Bilişsel Stiller Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arıcıoğlu, A. (2008). Psikolojik danışman adaylarının yardım etme stilleri (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: