Alan Tercih Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 507-522.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: