Temel Bilgisayar Kullanımı Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Metin, M., Birisci, S., Coskun, K., & Kolomuc, A. (2012). A Study on Developing “Basic Computer Use Performance Scale (BCUPS)” for Primary Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1771-1775.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Metin
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda RMSEA değeri 0.046 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach-Alpha iç bütünlüğü BCUPS’un son versiyonunun katsayısı 0.971 olarak bulunmuştur

Derecelendirme: 
3’lü Likert (Evet, Nötr, Hayır)
İletişim: