Öğretmen Adayları İçin Güvenli İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğanç, E. ve Korucu, A. T. (2020). Öğretmen Adayları İçin Güvenli İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(1), 201-218.

Sorumlu Yazar: 
Engin DOĞANÇ
Geçerlik: 

KMO değeri= 0.957; Bartlett testi değeri ise χ2= 34287.486; (p= .000) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı α=.952 olarak bulunmuştur.

30 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Sosyal Paylaşım Sitelerinde Güvenlik (9m): Truva atlarının bilgisayarıma girmesini önlemek için gerekli önlemleri alabilirim.
Kötü Amaçlı Yazılım (8m): Sosyal paylaşım sitelerinde profil bilgilerimi istemediğim kişilerden gizleyebilirim.
Web Güvenliği ve Sosyal Ağ Mühendisliği (7m): E-postaları kimlik avına karşı koruyabilirim.
Bilgisayar Güvenliği (6m): Güvenlik dosyalarımı güncelleyebilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: