Temel Bilgisayar Kullanma Performansı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Metin, M., Birişçi, S., Coşkun, K.,ve Kolomuc, A. (2012). A study on developing “Basic Computer Use Performance Scale
(BCUPS)” for Primary Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46: 1771 – 1775.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Metin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: