Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şad, S.N., Demir, O.(2015). Computer and Internet Use Self-Efficacy Scale for Elementary School Teachers: Validity and reliability studies. Elementary EducationOnline, 14(2), 489-510. http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.00172 

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Nihat Şad
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: