Tekerlekli Sandalye Kullananlarda Omuz Ağrı İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, Ş.,& Başar, S. (2017). Tekerlekli Sandalye Kullananlarda Omuz Ağrı İndeksi’nin Türkçe çevirisi ve kültürel adaptasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 235). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Selda Başar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: