Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünal, F. ve Kalçık, C. (2017). Tarihi dizilerle yaşam boyu öğrenme algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1916-1937.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Ünal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: