Tarih Öğretimi Sorun Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Toklu, S. (1997). Öğretmen algısına göre ilkokul beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde karşılaşılan sorunlar (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: