Okul Dışı Tarih Öğretimi Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yazıcı, F., & Yıldırım, T. (2017). Okul dışı tarih öğretimi ve sosyal zekâ arasındaki ilişkinin yol analiziyle incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 733-755.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Yazıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: