Müzik Öğretimi Sorun Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turan, E. (1997). Temel eğitim 1. kademe müzik öğretiminde karşılaşılan sorunların belirlenmesine yönelik bir envanter çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: