Veli Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ergin, D.Y. ve Çayak, S. (2019). Veli Beklentileri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 46-55.

Sorumlu Yazar: 
Semih Çayak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: