Bütünleştirmenin Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahbaz, Ü., Atılgan, H., & Aydemir, D. (2018). Bütünleştirmenin Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek uyarlama çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1843-1850. doi: 10.24106/kefdergi.2202

Sorumlu Yazar: 
Ümit ŞAHBAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: