Dört Temel Dil Becerisi Destekli Deneyimlerle Fransızca Eğitim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahenk-Erkan, S. S. (2018). Dört Temel Dil Becerisi Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Ölçeğinin geliştirilmesi. Kesit Akademi Dergisi, 4(16) 263-279.

Sorumlu Yazar: 
Senem Seda ŞAHENK ERKAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: