Su Dengesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şen, N. (2020). Genel popülasyonda Su Dengesi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer ŞEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: