STEM Motivasyon Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

​Dönmez, İ. (2020). STEM motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1):486-510.

Sorumlu Yazar: 
İsmail DÖNMEZ
Geçerlik: 

Çevrinin Türkçeye uyarlanmasından sonra iki Türk dil
uzmanına ölçeğin Türkçe hali verilmiş, anlaşırlığına ilişkin yapılan düzenlemeden sonra
karşılaştırılma yapılarak, ölçeğin geçerliliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

Tablo 2.’de Ölçeğin güvenirliğine ilişkin 25 maddeden oluşan bilim, teknoloji,
mühendislik, matematik boyutlarının Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,84
hesaplanmıştır. Bilim boyutunda güvenirlik katsayısı (5. madde çıkartılmıştır) 0,696
olarak hesaplanmıştır (değer 0.70’e yakın olduğunda başka madde çıkarılmamıştır).
Teknoloji boyutunda güvenirlik katsayısı 0,75, mühendislik boyutunda (21. madde
çıkarılmıştır) güvenirlik katsayısı 0,72, matematik boyutunda güvenirlik katsayısı (27.
madde çıkarılmıştır) 0,80 olduğu belirlenmiştir.

25 Madde

Derecelendirme: 
Sıklıkla, Bazen, Çok az, Asla
İletişim: