Stres Audit Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Day, A. (1992). Üniversite öğrencilerinde stres algısı Stres Audit Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: