ALPS-NEO Yenidoğan Ağrı ve Stres Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ceylan, S. S., & Bolışık, B. Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo Ağrı ve Stres Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Pamukkale Tıp Dergisi, 10(1), 45-52.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Serap CEYLAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: