Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aker, A. T., Özeren, M., Başoğlu, M., Kaptanoğlu, C., Erol, A., ve Buran, B. (1999). Klinisyen Tarafindan Uygulanan Travma Sonrasi Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö)-geçerlik ve güvenilirlik çalişması. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4)

Sorumlu Yazar: 
A. Tamer Aker
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: