Sporda Yetkinlik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, K., & İnce, M. (2017). Türkçeye uyarlanmış Sporda Yetkinlik Envanterinin güvenirliğinin incelenmesi. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 28(4), 167-175. DOI: 10.17644/sbd.323266

Sorumlu Yazar: 
Koray Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik değer aralığı 0.75 ile 0.95 arasındadır.

Envanter sporcunun kendisinin, takım arkadaşının ve antrenörünün ayrı ayrı sporda yetkinliğini değerlendirdiği tek boyut ve 3 maddeden oluşmaktadır.
Sporcu Formu (1m): Teknik beceriler (örneğin koşu, atlama, atma teknikleri:hız alma, sıçrama, adım alma vb.)
Takım Arkadaşı Formu (2m): Taktik beceriler (örneğin karar verme, yarışma türüne göre davranma, strateji geliştirme vb.)
Antrenör Formu (3m): Fiziksel Beceriler (örneğin kuvvet, hız, çabukluk, dayanıklılık, esneklik vb.)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç yetkin değil, 2=biraz yetkin, 3=ortalama yetkin, 4=çok yetkin ve 5=son derece yetkin)
İletişim: