Amaçlar İçin Mücadele Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A. (2015). Amaçlar için Mücadele Ölçeğinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 233-244.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Verilerin analizinde hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi teknikleri ile bazı güvenirlik analizi teknikleri kullanılmıştır. Analizin sonuçlarına göre, üç boyutlu ölçeğe ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Amaca Bağlanma faktörü için α=.88, Mücadeleyi Bırakma faktörü için= α .86, Amaç Mücadelesine Devam Etme faktörü için α=.86 olarak bulunmuştur.

Ölçek 17 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Amaca Bağlanma (6m)
Amaçlar İçin Mücadeleye Devam Etme (6m)
Mücadeleyi Bırakma (5m)

Derecelendirme: 
İletişim: