Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yarayan, Y. E., ve İlhan, E. L. (2018). Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri’nin (SZAE) uyarlama çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(4), 205-218.

Sorumlu Yazar: 
Yunus Emre YARAYAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: